Projekty architektoniczne

Dyplom na Wydziale Politechniki Wrocławskiej – na terenie dawnych silosów na gaz przy ul. Trzebnickiej – projekt Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii zajęciowej, połączone z miejscem pracy- palmiarnią i terenami zielonymi), 2013r.

001B1

Projekt zagospodarowania placu Piłsudskiego we Wrocławiu, wraz z sceną letnią

002a

 

Wizualizacje na potrzeby projektu przebudowy skrzyżowania w Męcince, 2018